Vaktinformation

Båtägare med båtavtal är skyldiga att deltaga i vakttjänstgöring. Två vaktpass per medlem och säsong är obligatoriskt.

Utebliven vakttjänstgöring debiteras 1600kr/vakt(familjevakt 3200kr).

Vidare kan medlem uteslutas, se stadgar för FBK §4.

Vaktinstruktioner finns publicerade i vaktlokalen samt finns bifogade i påminnelse om vakt via epost.

Vid frågor kontakta vaktchef.

Bokning av vakt gör ni i medlemsregistret genom att logga in via denna länk (fbk.batdata.se)