Styrelsekalender

Plats När Sammanfattning Beskrivning
  2019-10-14 kl. 19:00 – 22:00 FBK styrelesemöte  
  2019-11-11 kl. 19:00 – 22:00 FBK styrelesemöte  
  2019-12-07 FBK planeringsdag