Styrelsekalender

Plats När Sammanfattning Beskrivning
  2019-02-18 kl. 19:00 – 21:00 Styrelsemöte Påminnelse Svenska sjö, adressändra? Elmätare? Båtplatsnr? Klubbhusansvarig Fler som kan taggarna.