Styrelsekalender

Plats När Sammanfattning Beskrivning
Online 2021-04-20 kl. 19:00 – 21:00 FBK styrelsemöte google.com/hjt-hiof-yvx 20210322 22:51 /Volumes/LC3/Documents-LC3/_FBK-SVI/_FBK -2020/_FBK2021/Agenda nr 3 2021-03-25.numbers Och här kommer länken till mötet:) Fbk styrelsemöte kl 19 https://meet.google.com/sez-iamf-vvm Eller ring: +46 8 505 453 90 , pinkod 598421132. //Tina
Online 2021-05-20 kl. 19:00 – 21:00 FBK styrelsemöte google.com/hjt-hiof-yvx 20210322 22:51 /Volumes/LC3/Documents-LC3/_FBK-SVI/_FBK -2020/_FBK2021/Agenda nr 3 2021-03-25.numbers