Avgifter

 

ENGÅNGSKOSTNAD
Inträde 1000:-   ( återfås ej vid utträde)
Deposition vaktplikt   800:-   ( återfås vid utträde om ev. skulder är reglerade)
Deposition arbetsplikt   500:-   ( återfås vid utträde om arbetsplikt är uppfylld )
Nyckeldeposition   200:-   ( återfås när nyckel och bricka lämnas tillbaka)
ÅRLIGA KOSTNADER
Medlemsavgift   300:-
Hamnavgift kostnad kronor:
Båtbredd  cm   Kronor
< 160 1600:-
< 200 2160:-
< 240 2800:-
 < 280 3200:-
 < 320 3520:-
 < 360 3920:-
 < 400 4240:-
=> 400 5920:-
ÖVRIGA AVGIFTER Vid ej fullgjord vakt 
Enkel vakt 1600:-
Familjevakt 3200:-
 Missad arbetsplikt  250:-
VINTERPLATS Medlemsrabatt Sätra varv