Medlemsinformation

Ansvarsförsäkring för båten (för skada på annans egendom) är ett absolut krav.

Kan bli aktuellt om förtöjningen lossnar eller båten förorsakar skador på varvet.

Arbetsplikt för städning och bomiläggning/upptagning (en lördag fm. på våren och en på hösten), samt vaktplikt (två nätter i hamnen) gäller.

 

Allmänt

Av juridiska skäl ställer vi kravet på att båtägaren personligen har det fulla ansvaret för båten.

Styrelsen kan, när den anser behovet finns, kräva besiktning av medlems eller blivande
medlems båt.

Personer utanför familjen äger inte utan medlems närvaro rätt att beträda / nyttja klubbens anläggning. I händelse av flera ägare av en båt så är det enklast att en av delägarna tecknar ett passivt medlemskap och kan därmed kvittera ut egna nycklar/nyckelbricka.