Kommande aktiviteter

Plats När Sammanfattning Beskrivning
  2020-04-18 kl. 09:00 – 12:00 Arbetsdag 2 av 2. Bomiläggning + städning  
Skärholmens gårdsväg 40, 127 46 Skärholmen, Sverige 2020-05-11 kl. 18:00 – 19:00 FBK Infomöte för nya medlemmar, Anders & Omar