Kameraövervakning

Under våren 2019 har vi påbörjat det beslutade arbetet med kameraövervakning av hamnen som en komplettering till nattvakterna.

Skärm kommer under året att installeras på prov i vaktlokalen & vara i drift samtidigt som vakterna jobbar.
Övrig tid lagras rörelser i en molntjänst & raderas efter en viss tid.

Vad säger datainspektionen? Se länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

KLUBBTRÄFF den 28:e maj kl. 19.00 Fokus på förtöjning.

Vi diskuterar förtöjning och inspekterar av befintliga förtöjningar.

På detta sätt kombinerar vi nöjet att lära sig hur man bäst förtöjer sin båt i vår utsatta hamn med att informera andra klubbmedlemmar om de behöver förbättra eller förnya sin förtöjning.

Om du efter denna kväll har en gul tapebit på din förtöjning betyder det att något kan förbättras, har du fått en röd tapebit betyder det att det finns allvarlig brist i din förtöjning.

Läs då gärna i våra ordningsregler på fbk-bat.se eller fråga en båtgranne/någon i styrelsen om du inte förstår vad som är fel.

Hoppas du har tid och lust att komma och hjälpa till. Tina/Styrelsen FBK

Förarintygskurs börjar 27.3.

I vår erbjuds 1 förarintygskurs.

Kursen hålls av Claes Pallin i klubbhuset, Fiskarfjärdens båtklubb.

FBK subventionerar förarintygskurserna för FBK medlemmar och familj så att så många av oss ska få grundläggande kunskaper om sjöregler och navigation och kunna framföra sin båt säkert. Inga förkunskaper krävs för dessa kurser. Tidigare kurser har varit mycket uppskattade och flera har valt att gå flera kurser med Claes som lärare. Hos vissa försäkringsbolag blir båtpremien lägre om du har nautisk kompetens, ex förarintyg.

För anmälan maila: tina.trollmo@gmail.com.

Priset för kursen är 500kr för bok och material och 500kr för examinationen (betalas direkt till examinatorn). Om du inte är medlem i FBK tillkommer en kostnad på 1000kr för kursen.

Datum:

Onsdag 27.3.  kl18-21

Onsdag   3.4.  kl18-21

Onsdag 10.4.  kl18-21

Onsdag 24.4.  kl18-21

Torsdag   2.5.  kl18-21

 

och examination vecka 19  eller vecka 20, bestäms senare.