Årsmöte torsdag 5/3-2020 kl. 19.00 i klubbhuset.

Välkommen till årsmöte i Fiskarfjärdens Båtklubb.

Dagordning och verksamhetsberättelsen för 2019 har skickats i mail.

I ett senare mail före årsmötet skickas balans och resultaträkning för 2019 och budget för 2020.

Revisonsberättelse finns tillgänglig senast vid årsmötet.

Fika serveras som vanligt.

Välkommen!

Vid frågor kontakta:

Tina tel 0733 26 13 01 eller tina.trollmo@gmail.com eller annan styrelsemedlem.

Kameraövervakning

Under våren 2019 har vi påbörjat det beslutade arbetet med kameraövervakning av hamnen som en komplettering till nattvakterna.

Skärm kommer under året att installeras på prov i vaktlokalen & vara i drift samtidigt som vakterna jobbar.
Övrig tid lagras rörelser i en molntjänst & raderas efter en viss tid.

Vad säger datainspektionen? Se länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

KLUBBTRÄFF den 28:e maj kl. 19.00 Fokus på förtöjning.

Vi diskuterar förtöjning och inspekterar av befintliga förtöjningar.

På detta sätt kombinerar vi nöjet att lära sig hur man bäst förtöjer sin båt i vår utsatta hamn med att informera andra klubbmedlemmar om de behöver förbättra eller förnya sin förtöjning.

Om du efter denna kväll har en gul tapebit på din förtöjning betyder det att något kan förbättras, har du fått en röd tapebit betyder det att det finns allvarlig brist i din förtöjning.

Läs då gärna i våra ordningsregler på fbk-bat.se eller fråga en båtgranne/någon i styrelsen om du inte förstår vad som är fel.

Hoppas du har tid och lust att komma och hjälpa till. Tina/Styrelsen FBK