Vaktlokalen

OBS!

Vi vill inte att det ligger kvar flaskor och andra sopor i eller omkring vaktlokalen. Ansvarig är den som håller i sammankomsten eller grillfesten. Klubben fungerar bara om alla hjälps åt och tar sitt ansvar.

För vakterna

Vaktlokalen fyller ju flera syften och alla får nyttja den. MEN under vakttiden är den framförallt för vakterna. Självklart får du gå på toaletten, men respektera att lokalen då är som en arbetsplats för vakterna. 

Sopor

Alla måste alltid ta hem sina egna sopor. Det spelar ingen roll om du varit ute med båten eller grillat i trädgården. Vi får absolut inte slänga våra sopor i de allmänna kärlen längs med Strandstigen heller, de är till för allmänheten. Och klubben har ingen möjlighet att skaffa en sopcontainer. Snälla respektera detta och låt oss påminna varandra. Om ni undrar varför dörrarna under diskbänken är tillfälligt borta är för att sopor trycktes in där. Även pant och glasflaskor tar vi med hem. Det kan inte vara styrelsens uppgift att städa efter medlemmarna. 

Kylskåpet


Lokalen uppe

För sammankomster och fest kan man boka lokalen 1 tr upp. Kontakta Christina (Tina) i styrelsen.

Årsmöte torsdag 5/3-2020 kl. 19.00 i klubbhuset.

Välkommen till årsmöte i Fiskarfjärdens Båtklubb.

Dagordning och verksamhetsberättelsen för 2019 har skickats i mail.

I ett senare mail före årsmötet skickas balans och resultaträkning för 2019 och budget för 2020.

Revisonsberättelse finns tillgänglig senast vid årsmötet.

Fika serveras som vanligt.

Välkommen!

Vid frågor kontakta:

Tina tel 0733 26 13 01 eller tina.trollmo@gmail.com eller annan styrelsemedlem.

Kameraövervakning

Under våren 2019 har vi påbörjat det beslutade arbetet med kameraövervakning av hamnen som en komplettering till nattvakterna.

Skärm kommer under året att installeras på prov i vaktlokalen & vara i drift samtidigt som vakterna jobbar.
Övrig tid lagras rörelser i en molntjänst & raderas efter en viss tid.

Vad säger datainspektionen? Se länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

KLUBBTRÄFF den 28:e maj kl. 19.00 Fokus på förtöjning.

Vi diskuterar förtöjning och inspekterar av befintliga förtöjningar.

På detta sätt kombinerar vi nöjet att lära sig hur man bäst förtöjer sin båt i vår utsatta hamn med att informera andra klubbmedlemmar om de behöver förbättra eller förnya sin förtöjning.

Om du efter denna kväll har en gul tapebit på din förtöjning betyder det att något kan förbättras, har du fått en röd tapebit betyder det att det finns allvarlig brist i din förtöjning.

Läs då gärna i våra ordningsregler på fbk-bat.se eller fråga en båtgranne/någon i styrelsen om du inte förstår vad som är fel.

Hoppas du har tid och lust att komma och hjälpa till. Tina/Styrelsen FBK

Förarintygskurs börjar 27.3.

I vår erbjuds 1 förarintygskurs.

Kursen hålls av Claes Pallin i klubbhuset, Fiskarfjärdens båtklubb.

FBK subventionerar förarintygskurserna för FBK medlemmar och familj så att så många av oss ska få grundläggande kunskaper om sjöregler och navigation och kunna framföra sin båt säkert. Inga förkunskaper krävs för dessa kurser. Tidigare kurser har varit mycket uppskattade och flera har valt att gå flera kurser med Claes som lärare. Hos vissa försäkringsbolag blir båtpremien lägre om du har nautisk kompetens, ex förarintyg.

För anmälan maila: tina.trollmo@gmail.com.

Priset för kursen är 500kr för bok och material och 500kr för examinationen (betalas direkt till examinatorn). Om du inte är medlem i FBK tillkommer en kostnad på 1000kr för kursen.

Datum:

Onsdag 27.3.  kl18-21

Onsdag   3.4.  kl18-21

Onsdag 10.4.  kl18-21

Onsdag 24.4.  kl18-21

Torsdag   2.5.  kl18-21

 

och examination vecka 19  eller vecka 20, bestäms senare.