Sanering av båtbotten genom skrapning

När man skrapar båtbottnen är det oerhört viktigt att all den färg som tas bort omhändertas som miljöfarligt avfall. För att det ska vara möjligt måste marken täckas ordentligt. 

I samband med upptagning läggs en presenning under båten och under bockar, stöttor etc. Om båten redan ligger på land måste den skyddande markpresenningen anpassas till stöttor, bockar och pallning så att hela marken under båten täcks. Det rekommenderas att man även lägger ett ytterligare plastskikt ovanpå markpresenningen så att det successivt går att ta bort de klibbiga färgresterna.

Vi rekommenderar att använda färgborttagningsmedel som efter påstrykning täcks med ett lager plastfolie. Behandla en mindre yta (50×50 cm) per gång. Färgborttagningsmedlet får sedan verka under några timmar innan skrapning påbörjas. Detta kan behöva göras flera gånger beroende på hur hårt färgen sitter och hur många lager färg båten är målad med. Med denna metod skrapar man ”vått” och färgskrapet ramlar rakt ner på den skyddande markpresenningen och flyger inte iväg. På så sätt behövs inga skyddande plastväggar från båtens sidor och ner mot marken. 

Dokumentera gärna arbetet genom att löpande fotografera de olika momenten, såsom täckning, båtbotten innan skrapning, resultat efter skrapning etc. Då kan du i efterhand vid behov vidimera ditt saneringsarbete för din båtklubb, köpare av din båt etc.

Det är viktigt att all gammal giftfärg försvinner med skrapningen eftersom man ofta vill slipa botten som sista åtgärd innan ny målning. Observera att det inte är tillåtet att slipa bort giftig bottenfärg! Vi rekommenderar starkt att man använder en professionell slipmaskin med uppsamlare/dammsugare som går att hyra hos maskinuthyrningsföretag. 

När du genomför arbetet, tänk på att det är giftfärger du arbetar med så var noga med skyddsutrustning. 

Efter varje dag som du skrapat sopas skrapresterna ihop och tas om hand för att slutligen transporteras till en återvinningsstation. 

Materiel som behövs:

 • Markpresenning och skyddsplast för att fånga upp färgskrapet
 • Färgborttagningsmedel (ex Biltemas av lägre kvalitet men till halva kostnaden jämfört med Lefant som har större effekt) 
 • Färgskrapor av god kvalitet (bl.a. breda, långa skaft, bra skär) 
 • Oömma kläder (skor, mössa, dubbla handskar, ansiktsskydd, overall) 
 • Pall att sitta på
 • Hörlurar med musik eller ljudbok
 • Ev epoxyfärg och epoxyspackel
 • Bottenfärg
 • Ev slipmaskin med dammsug

Epoxy finns av många olika fabrikat, bl.a. Lefant, Jotun Jotamastic, Hempel och International. Olika fabrikat har olika täckningsgrad och krav på antal målninsskikt, olika krav på minsta målningstemperatur, olika pris etc. Kolla på I-net och fråga i båttillbehörsaffärerna där man ska kunna sånt här.

Allt material som behövs för arbetet anskaffas av båtägaren själv. 

Observera att det är arbetskrävande och tar lång tid att skrapa. Dessutom ska båten målas med ny färg i flera lager som kräver viss temperatur och tid för att torka. 

Börja i god tid!

Se även:

Tips för att skrapa bort bottenfärgen

Till dig som: 

1. vet att du måste skrapa bort bottenfärgen på din båt och behöver tips hur du bäst kan göra det.

2. som inte lämnat intyg om att din båtbotten är biocidfri. 

Intyget finns här på hemsidan ( = http://bit.ly/3_skrapa )

Det är bara att skriva ut och lägga i brevlådan i hallen i vaktlokalen, eller skriva en egen lapp med valt alternativ, alt maila. Instruktioner finns på sidan. 

Detta måste göras innan du kommer med din båt till hamnen i år. Om du inte vet vilken bottenfärg du har och du inte beställer en mätning, måste du ta bort den befintliga bottenfärgen innan du kan komma till FBK.

Vi i styrelsen har sagt att vi gärna vill bidra med lite hjälp och bjuder härmed in alla medlemmar till ett digitalt informations/diskussionsmöte där flera medlemmar som skrapat båtbotten delar med sig av sina erfarenheter.

När? Tisdagen den 30.3. kl 18

Använd länken nedan eller ring in:

meet.google.com/ryt-rbdo-skj

Telefonnummer

+46 8 505 443 45

Pinkod: 124 030 565

/

Leo, miljöansansvarig i FBK styrelse

Andra länkar:

Anteckningar om biocidfärger

Anteckningar från infomötet om biocidfärger, FBK 2020-10-11

Korturl till den här sidan: https://wp.me/p7447b-hY

Bakgrund

Anders Stenström informerade om bakgrunden till regelverket. Klubben tolkar och följer stadens miljöförvaltnings regler, vilka vi måste vi följa! Alla våra regler finns på hemsidorna FBK, SVI – läs noga vad som gäller både i FBK och på Sätra varv eller där du vinterförvarar din båt.

Vad är biocidfärg

Biocidfärger är alltså giftiga bottenfärger som man målat på båtbotten för att motverkar att exempelvis havstulpaner växer på skrovet. För färger med koppar och zink finns gränsvärden man måste hålla sig under. För tenn är det nolltolerans, det får inte finnas spår av detta på båtbotten. 

Intyget

From -21 så får inga båtar ligga i FBK som har biocidfärger Båtägare måste skriva på ett intyg att båten är giftfri. Hur vet man det då? Jo, antingen har man haft båten sedan den var ny eller har kollat med alla föregående ägare och kan intyga att ingen giftfärg har målats på. Det gjordes en stor mätning 2016 på Sätra varv – om båten låg där då så kan det finnas ett resultat att ta del av.  Man kan också såklart redan ha skrapat eller blästrat sin båt och då intygar man ingen biocidfärg målats på sedan dess.

Mätning

Klubben ska försöka organisera mätning av gifter på båtar. Dels finns det en chans att klubben kan utbilda en mät-person och låna apparatur, en XRF-mätare, för att låta mäta våra båtar. Det är dock något som är osäkert och som kan ske först efter nyår. Annat sätt är att låta företaget Happy Boat komma och göra mätningen. Går man ihop flera båtar så får man ett bättre pris. Klubben planerar starta ett upprop för att samla alla som vill mäta!

Ta bort biocidfärgen

Om det till slut visar sig att man har båt med biocidfärg så måste man få bort den för att ligga i Fiskarfjärden eller annan plats i Mälaren och även vissa hamnar i Östersjön. Vi har haft ett stort projekt på Sätra varv där vi blästrar bort färg. Det projektet avslutas i höst och det är högst osäkert om det kommer igång igen. Att slipa bort giftfärgen är förbjudet på Sätra varv. Återstår att skrapa!

Det finns 2 metoder: att torrskrapa och att lägga på ett färgborttagningsmedel som löser upp färgen till en seg massa som man sedan skrapar bort.

 • För torrskrapning, där damm och flagor yr, gäller att man förseglar hela båten i ett tätt tält med bottenpresenning under båten och sidopresenningar upp till relingen. Detta lämpar sig endast om man har ett tunt färglager som sitter väldigt löst. Man bör ha halvmask, ögonskydd och heltäckande skyddskläder.
 • Skrapning med färgborttagningsmedel behöver man ha en heltäckande bottenpresenning som säkert samlar upp färgkluttarna. Bra också med en minder press som man samlar kluttarna med successivt så man slipper gå/krypa omkring i kletet. Det finns medel av olika fabrikat till olika pris – man kan få prova sig fram. Ibland behöver man klä in området där man lagt medlet med GladPac för att medlet inte ska torka ut innan det verkat klart. 

Oavsett metod ska man bara skarpa bort all färg, inte skarpa igenom gelcoaten. Gelcoaten är sällan helt vit utan oftast lite flammig med pigment från understa lagret färg som trängt in i plasten. 

OBS! Skarpet är miljöfarligt avfall och får absolut inte hamn ute i naturen. Lämna ditt avfall på återvinningsstation..

Efterbehandling

När båten är renskrapad från all giftfärg kan man, om man är noga och vill ha ett riktigt jämnt resultat, slipa den. Du måste använda slipmaskin med dammsugare. Sedan bör båt-botten förses med ett nytt lager epoxifärg. Denna fungerar som en spärr så att vatten inte tränger in i plasten och orsakar plastpest. Det finns många olika fabrikat med olika egenskaper. Man måste lägga på flera lager med ett bestämt tidsintervall mellan varje. I samband med epoxibehandling kan man spackla och slipa. Epoxibehandling och biocidfria slutfärger kan vi återkomma till senare.

Tips, nätverk och miljösäkerhet

Att skrapa är i de flesta fall tidsödande så det gäller att starta i god tid! Skaffa riktigt bra skrapor och hitta ett färgborttagningsmedel som passar! Vi har medlemmar som ska starta ett nätverk där man kommer att kunna hämta och lämna tips om hur man underlättar arbetet! 

Till sist: ovanstående kan låta lite jobbigt – men det är inte värre än att det är fullt genomförbart för i stort sett alla! Det är en väldigt bra sak att göra; för båtlivet och för vår sjö Mälaren!

  //Johan Christensson. 

Försäkran ren båtbotten

Enligt Stockholms Stads Miljö- och hälsoskyddsnämnd ska samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Biocider är gifter, t.ex. koppar, bly, tenn med flera som varit mycket vanliga i båtbottenfärger. Nämndens styrande referensvärden omfattar i dagsläget dock bara plastbåtar. Plastbåtar med hemmahamn i FBK, vilka fortfarande är målade med biocidfärg, kommer med anledning av detta inte att kunna ges plats i FBK hamn från och med båtsäsongen 2021. Båtar av trä och metall är således för närvarande undantagna. Som medlem i Fiskarfjärdens Båtklubb måste du före sjösättningen 2021 skriftligen intyga att din båt är biocidfri. 

Försäkran (Original blanketten att ladda ned nedan)

Jag försäkrar att min båt understiger Stockholms stads rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. Jag kan intyga detta eftersom: … …

• [fortsättning av pdf dokumentet nedan – vg visa/ ladda ned: ”Download”]

• Här finns hela dokumentet som du får fylla i och lämna in, tack.

V.g. skicka svaren till Tina (sekreterare@fbk-bat.se) eller om utskrivet lägg det i brevlådan vid vaktlokalen.

Observera:

Om du inte har skrivare eller kan skicka det ifyllda pappret kan du mejla Tina och ange vilken kryssruta som gäller (A1, A2, A2, eller A4).

→ Det viktigaste är att svaren kommer in så snart som möjligt.

Korturl till den här sidan: bit.ly/ren-bat

Vaktlokalen

OBS!

Vi vill inte att det ligger kvar flaskor och andra sopor i eller omkring vaktlokalen. Ansvarig är den som håller i sammankomsten eller grillfesten. Klubben fungerar bara om alla hjälps åt och tar sitt ansvar.

För vakterna

Vaktlokalen fyller ju flera syften och alla får nyttja den. MEN under vakttiden är den framförallt för vakterna. Självklart får du gå på toaletten, men respektera att lokalen då är som en arbetsplats för vakterna. 

Sopor

Alla måste alltid ta hem sina egna sopor. Det spelar ingen roll om du varit ute med båten eller grillat i trädgården. Vi får absolut inte slänga våra sopor i de allmänna kärlen längs med Strandstigen heller, de är till för allmänheten. Och klubben har ingen möjlighet att skaffa en sopcontainer. Snälla respektera detta och låt oss påminna varandra. Om ni undrar varför dörrarna under diskbänken är tillfälligt borta är för att sopor trycktes in där. Även pant och glasflaskor tar vi med hem. Det kan inte vara styrelsens uppgift att städa efter medlemmarna. 

Kylskåpet


Lokalen uppe

För sammankomster och fest kan man boka lokalen 1 tr upp. Kontakta Christina (Tina) i styrelsen.

Årsmöte torsdag 5/3-2020 kl. 19.00 i klubbhuset.

Välkommen till årsmöte i Fiskarfjärdens Båtklubb.

Dagordning och verksamhetsberättelsen för 2019 har skickats i mail.

I ett senare mail före årsmötet skickas balans och resultaträkning för 2019 och budget för 2020.

Revisonsberättelse finns tillgänglig senast vid årsmötet.

Fika serveras som vanligt.

Välkommen!

Vid frågor kontakta:

Tina tel 0733 26 13 01 eller tina.trollmo@gmail.com eller annan styrelsemedlem.

Kameraövervakning

Under våren 2019 har vi påbörjat det beslutade arbetet med kameraövervakning av hamnen som en komplettering till nattvakterna.

Skärm kommer under året att installeras på prov i vaktlokalen & vara i drift samtidigt som vakterna jobbar.
Övrig tid lagras rörelser i en molntjänst & raderas efter en viss tid.

Vad säger datainspektionen? Se länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/