Nyhetsbrev 1 – 2018, Vårinfo FBK med många viktiga datum

 

 

Hej alla!

Nu börjar det snart bli vår och därmed ökar aktivitetsnivån i båtklubben. Se nedan för en sammanfattning. En kalender med alla kommande aktiviteter hittar ni här.

Förarintygskurs: Vi har nu äntligen hittat vår lärare Claes Pallin för förarintygskurs! Datumen är också klara:

Kurs 1: 10.4.  16.4.   25.4.   8.5.  och 15.5., alla tillfällen kl 18-21

Kurs 2 om kurs 1 blir full:  helgkurs 14+15 april kl 9-17 + 2a maj kl 18-21.

Kostnaden för kursen är 1000kr varav 500kr för examinationen och max 500kr för kursbok, övningssjökort, passare och kurslinjal. Inbetalningskort skickas när vi fått din anmälan och ska vara betald innan kursstart. Mer info om anmälan hittar ni här. Viktigt är att du betalat din FBK avgift för i år innan kursstart. Examinationen sker vid separat tillfälle, datum bestäms senare.

Kassör: Vi hade nyligen årsmötet för 2018. Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut på hemsidan när det är justerat. Det mesta är under kontroll, men vi saknar fortfarande en kassör och 1 revisorsuppleant. Om du kan tänka dig någon av dessa uppgifter hör av dig! Om du kan något om ekonomi, ev Vissma, har haft kassörsuppdraget men är rädd för att det blir för mycket arbete har vi bestämt att lägga ut det löpande arbetet på extern byrå. Då blir kassörens arbete mer översiktligt och inte alls lika betungande.

Avgifter: Som du säkert redan uppmärksammat har vi höjt avgifterna betydligt i år. Detta beror på att Idrottsförvaltningen har aviserat stora höjningar av våra avgifter för hyra av pontoner etc. Vi försöker fortfarande påverka dessa höjningar och återkommer självklart om något ändras. Fakturorna har gått ut och ska vara betalda sista mars. Om du har några frågor om detta hör av dig till Bo.

Sjösättning: För dig som har din båt på Sättra Varv är det viktigt att veta att du nu kan boka sjösättning. Det är viktigt att du gör det själv så att det blir när du kan! Om du måste ändrad bokad tid tillkommer extra avgifter. Information finns i mail från SVI samt här.

Arbetsdagar: Arbetsdagarna i vår klubb är nu bestämda till den 14e och 21a april kl 9.  Välj ett av datumen. Om du absolut inte kan någon av dessa dagar maila mig så ska vi spara några uppgifter till dig.

Segelbåten: Som du kanske redan vet äger klubben en liten Albin Viggen, som är utmärkt för att lära sig segla. Vi letar nu efter dig som vill vara delaktig i denna båt, antingen som instruktör, eller för att hjälpa till att vårrusta båten och hjälpa till med det löpnade. För detta skapar vi ”Segelbåtsgruppen”. Hör av dig till mig om du vill veta mer eller om du redan vet att du har några timmar att bidra med. Mats Albertsson leder vårrustningen, så du behöver inte ha några förkunskaper.

Temakväll om kappsegling: Vår grannklubb Sätra Båtsällskap SBS anordnar en Temakväll om Kappsegling för intresserade den 21.3. kl 18.30-20.30. För mer info se http://www.satrabat.se/Nyheter/Egnanyheter/kappseglingskvall2018/   och glöm inte att anmäla dig till Martin.

Ändrade förhållanden: Om du planerar att inte ha din båt i hamnen i år ber jag dig snarast kontakta Bo! Det är viktigt både för platstillgången och för att vi då kan justera din faktura. Om du bytt epostadress eller telefon är det viktigt att du ändrar det i registret eller kontaktar någon av oss i styrelsen.

Ser fram emot att ses når våra snödroppar blommar. De första centimetrarna av grönt syns redan i rabatten utanför klubbhuset.

Vänliga hälsningar

Tina för FBK styrelse

Nyhetsbrev 1 – 2017

Hej!
Här kommer årets första nyhetsbrev från FBK styrelse.
Årsmötet: Tack alla som kom på årsmötet! Protokoll kommer att hängas upp på anslagstavlan i klubblokalen. Jag är ledsen att kallelsen inte nådde alla medlemmar. Vi arbetar nu igen att lösa frågan att vi når alla med registrerad epostadress i databasen när vi skickar epost.
Kurser: Vi planerar att anordna kurser, i första hand en för förarbevis, men senare även en för för kustskeppare. VI undrar om du skulle vara intresserad. Om ja skicka ett svar till tina.trollmo@gmail.com eller svara på detta mail.
Arbetsdagar: Vårens arbetsdagar är bestämda till den 8e och 22a april kl 9. Det är obligatoriskt att delta på en av dem.
Material i gemensamma utrymmen: I våra gemensamma utrymmen kan vi alla temporärt lagra material för projekt vi håller på med. Det är viktigt att allt är märkt med namn och datum. När saker har legat länge utan att de rörts kommer de att skänkas bort eller slängas.
Information om båtklubben: Vi har en infobroschyr om Fiskarfjärdens båtklubb, som innehåller mycket av den information du behöver ha som medlem i klubben. Hoppas du uppskattar den?

Boka sjösättning: Nu är det dags att boka sjösättning om du har din på på varvet. Det är viktigt att du bokar själv, så blir det en tid som passar dig och du spar andras tid. Om du inte kommer ihåg hur du loggar in på SVI hittar du info i den bifogade broschyren.

Boka nattvakt: Nu är vaktbokningen för sommarvakterna öppen. Egen ombokningen är öppen fram till 15e maj. Om du inte kommer ihåg hur du loggar in på FBK hittar du info i den bifogade broschyren.
Vi ses i april!
Vänliga hälsningar
Tina för FBK styrelse

Nyhetsbrev 1 – 2016

Nyhetsbrev från Fiskarfjärdens Båtklubb 2016-03-20

Hej.
Våren är på stark frammarsch och sjösättning närmare sig. Här kommer årets första nyhetsbrev, som förhoppningsvis blir ett återkommande inslag för att du ska få veta vad som är på gång i klubben.

Administration
Vi har återgått till vårt gamla register som finns på internet fbk.batdata.se .
Här kommer all registervård, faktureringar, vaktbokningar och dylikt att skötas.
Ekonomi:
Klubbens ekonomi ser bra ut och vi har fått godkänt av revisorerna för år 2015.
Det som är lite osäkert i dagsläget är hyra för klubbhuset. Förhandlingar pågår och vi får se hur de slutar.
Alla sommarfakturor har gått ut och ska vara betalda sista mars.
De som uteblivet från sin nattvakt sommaren 2015 kommer att faktureras inom snar framtid när alla listor är genomgångna.
Vi har från och med i år tecknat ett avtal med Intrum Justitia för att ta hand om de fakturor som inte blir betalda då detta tidigare krävt mycket ideellt arbete till liten nytta.

Medlemsfrågor:
Som tidigare år har vi viss omsättning av båtar i klubben som innebär att det finns lediga platser
för nya medlemmar, dock beroende på båttyp och storlek. 12m x 4m x 12 ton är maxgränser.

Miljöfrågor:
Vi har en ny miljöpolicy och en ny avfallshanterings plan. Båda kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och i vaktlokalen. En viktig sak är att inga sopor kan lämnas kvar inom området utan att alla sopor måste man själv ta med sig hem. Tömningsstation för toalettankar finns vid Sätra varv.

SVI-frågor:
Sjösättningsbokningen är öppen på svi.batdata.se. Gå in och boka så ni får en tid som passar innan ni läggs ut med automatik. Målsättningen är att alla båtar ska i sjön. Avtalet med idrottsförvaltningen gäller ej sommarhalvåret då området ska vara tomt.

Bryggorna:
Den yttersta sektionen av E-bryggan mot ångbåtsbryggan är borttagen för bättre framkomlighet. Det är bara stolparna kvar och de kommer att tas bort innan sommaren. Det finns en del elproblem på bryggorna vilka kommer att åtgärdas löpande.

Hemsidan:
Vi håller på med en ny hemsida som vi räknar med att ta i bruk om några veckor.
På hemsidan http://www.fbk-bat.se finns all info du behöver om klubben.
På sidan finns även de datum vi har för styrelsemöten, arbetsdagar, klubbträffar och andra möten. Om du vill komma och fråga något personligen så finns alltid någon från styrelsen på plats 18:30 före varje styrelsemöte. Styrelsemötena börjar 19:00.

Vakt:
Vaktlokalen har ju fått en uppfräschning men det finns lite småpyssel kvar att göra.
I registret (fbk.batdata.se) går det bra att boka vakttider. Man går två pass/båt eller ett familjepass (2 pers/natt). Boka din vakttid så snart som möjligt så du får en tid som passar dig. Den egna bokningen stänger någon gång i samband med att båtarna kommer i sjön. Efter det så blir man tilldelad ett pass och passar inte det så får man själv byta med någon. Anmäl alltid byten till vaktansvarig så att det blir rätt när påminnelserna skickas ut.
Vaktbokningsinstruktion finns sist i nyhetsbrevet samt på nya hemsidan.

Nyhetsbrevet:
Nyhetsbrevet går i fortsättningen ut till alla med mailadress i registret men denna gång även med post. I framtiden så kommer endast e-post att användas av kostnad och tidsskäl. Nyhetsbrevet läggs också upp på hemsidan och finns i vaktlokalen.

Med Vänliga Hälsningar Styrelsen i FBK