Högsäsong för båttjuvar (uppdaterad 0504)

Det är högsäsong för båtjuvarna i sjösättartider. Polisens Båtsamverkan i Stockholm går ut med information direkt till båtägare med tips.

länk1

• Fundera över din uppställningsplats, kan du förvara båten/motorn så att den inte syns?
• Kan du påverka den fysiska miljön kring uppställningsplatsen för att försvåra en stöld?
• Ta för vana att inte ha kringutrustning permanent monterad ombord.
• Är du med i Båtsamverkan?
• Hur ser vaktgången ut under tidig vår och höst?
• Har du fyllt i båtkortet (uppgifter om båt och motornummer)?
• Har du stöldskyddsmärkt din motor/båt?
• Installera spårsändare

Tillsammans med Polisen driver Larmtjänst Båtsamverkan för att förhindra båt- och motorstölder. 

länk2

updatering 2021-05-04

Nyheterna på TV4 Play – Nyheterna 22.00 3 maj 2021

finns också på vår facebook sida

@11:50

Mälarprojektet Södertälje – ett hinder för oss?

Info från Jan Axelsson, Byggledare SjöV Mälarprojektet, 2021-04-23

.

Enligt miljödom ska

– grumlande arbeten i Mälaren endast bedrivas under perioden från och med den 1 augusti till isläggning sker, dock senast till den 1 mars.

– all muddring i Södertälje kanal och Linasundet, frånsett schaktningsarbeten i samband med anläggningsåtgärder, samt all dumpning inom dumpningsområde U12 Hallsfjärden ske under perioden den 1 september–31 december.

→ Vilket innebär att fritidsbåtar ej kommer att påverkas nämnvärt i samband med muddringsarbetena.

– Under 2021 måste båtfolk i princip räkna med inga hinder alls, dock bör båttrafiken ta hänsyn till eventuella *arbetsfarkoster* som ligger i kanalen så att man har så lite svall som möjligt.

+ Sjöfartsverket har beslutat att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses aktuell period 06.00-10.30 samt 13.30-18.00, helgfri vardag.

Avlysning betyder att lotspliktiga fartyg ej får passera under dessa tider (06.00-10.30 samt 13.30-18.00, helgfri vardag) utan att ha bett om dispens.

+

Mälarprojektet på YouTube

Miljösmart båtliv

Du som trivs till sjöss vill så klart kunna fortsätta njuta av ett härligt båtliv, med rent vatten och friska fiskar. 

För att det ska vara möjligt behöver du som båtägare se till att ta hand om miljön och vattnet:

 • Skydda din båtbotten utan skadliga kemikalier.
 • Underhålla båten med skydd för dig och miljön.
 • Använda motor och energi med omsorg om miljön.
 • Välja rätt båtprylar.
 • Ta hand om kemikalierna.
 • Välja rätt sorts båt.
 • Ta hänsyn till naturen.
 • Inte skräpa ner.
 • Använda disk och hygien och toalett på rätt sätt till sjöss.

Mer utförlig:

Miljösmart båtliv – Stockholms stad

Vårtips för ett miljöanpassat båtliv

[Vi återger här Svenska Båtunionens text i sin helhet.]

I år har vi många nya båtägare och nu inför sjösättningen är det ett bra tillfälle att lära sig mer om hur man kan minska sin miljöpåverkan till sjöss och på land. Det kan handla om att lära sig eco-driving, möjligheten att byta från bensin till alkylatbensin men också att inte skräpa ner i våra fina farvatten. Matnyttiga tips om hur båtägare kan minska sin miljöpåverkan finns på Svenska Båtunionens hemsida och på båtmiljö.se.

–  Vårrustningen är ett utmärkt tillfälle för båtägarna att ställa om till ett mer hållbart båtliv. Man kan välja miljömärkta båtvårdsprodukter, byta ut tampar som börjat vittra och fundera på om man kan avstå giftig färg eller måla mindre, säger Carl Rönnow, sakkunnig i miljö- och hållbarhet på Svenska Båtunionen.

Affischen laddas ned här

När du ska rengöra båten

 • Skrapa bort gamla havstulpaner med spackelspade.
 • Tvätta bort kvarvarande påväxt med ättika och vatten.
 • Välj båtvårdsprodukter med hänsyn till miljön.
 • För båtdäcket räcker det oftast med varmt vatten och såpa. Undvik diskmedel som innehåller fosfater och andra ämnen som skadar livet i vattnet.
 • För att rengöra och polera fribord – välj miljömärkta produkter. Använd inte mer än nödvändigt och undvik att spilla på marken genom att placera ut en presenning under skrovet. Använd rätt skyddsutrustning för dig själv!
 • Undvik så kallade nano-produkter.

Om du köper nytt

 • Byt ut tampar och rep som börjat vittra. De kan avge mikroplast till naturen.
 • Var uppmärksam när du köper dynor och kapell. Dessa produkter kan vara impregnerade med flamskyddsmedel eller andra kemikalier som är skadliga för både din hälsa och miljön.
 • Välj produkter som håller länge, det är oftast bäst både för plånboken och miljön. Om en pryl är trasig, se om den går att laga istället för att köpa nytt.

Samla upp glykolen

 • Om du använt etylenglykol för vinterkonservering, starta motorn på land och samla ihop all konserveringsvätska.
 • Lämna in den uttjänta glykolen som farligt avfall till båtklubbens miljöstation eller till kommunens återvinningscentral.
 • Undvik etylenglykol som är starkt giftigt för både människa och miljön. Använd den mer miljövänliga propylenglykolen istället i höst.

Om du ska använda bottenfärg

 • Behöver du verkligen måla med giftig bottenfärg? Idag finns det många alternativa metoder för nästan alla båtar, exempelvis borsttvätt, skrovduk, båtlift eller möjligheten att semestra i sötvatten för att undvika påväxt.
 • Om du inte kan använda en alternativ metod, välj en bottenfärg som är godkänd för det vatten där du har din hemmahamn (huvudsaklig förtöjningsplats).
 • Har du din båt både i havet och i en insjö så är det reglerna för det känsligaste vattnet som gäller, läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida här.
 • Tänk på att inte måla mer än vad som behövs, det räcker oftast med att bättringsmåla på begränsade ytor.

Tänk också på att hålla avstånd till båtklubbskamraterna eller båtgrannarna för att undvika smittspridning. Har du båtvänner i riskgrupper som har svårt att komma ut och handla årets tillbehör? Kanske kan extra hjälp med vårfixet vara extra välkommet i år!

Här kan du ladda ned en praktiskt affisch med vårtipsen. Printa ut och sätt upp på din båtklubb eller brygga!

Kontakt Carl Rönnow, carl.ronnow@batunionen.se, 08-545 859 67.

Pressmeddelande 31 mars 2021.

Internationella ligor sköter motorstölderna

Stölderna av båtmotorer är en professionell och välorganiserad verksamhet som går med vinst. Det framgår av polisens egen rapport.

Årets första månader visar på minst samma intresse för våra båtmotorer och den som tror att stölderna kommer att avta blir tyvärr besviken. …

De flesta som stödjer stöld- verksamheten bor i Sverige. De är dock svåra att få grepp om eftersom deras verksamhet sällan kan lagföras och de som stjäl och de som transporterar godset alltid snabbt försvinner ut ur landet. …

Enligt Larmtjänst och försäkringsbranschen förs det ut stöldgods ur Sverige till ett värde av två miljarder kr varje år. …

I många domar framgår att lagförda tidigare begått likande brott i våra grannländer och i de flesta fall blivit utvisade på fem eller tio år. …

Källa: båtliv 4/2019

+ 2021-04-23 tillägg

Båtmotorstölderna ökar i Stockholm – Båtliv

Bara i Stockholm stals två båtmotorer om dagen förra månaden (mars 2021), enligt Polisen. De flesta båtarna står kvar på land i väntan på iläggning, vilket tyvärr inte stoppar tjuven. Snabbt fraktas båten eller båtmotorn i väg med ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde.

båtliv.se 2021-04-20

Gratis medlemskap i Svenska Kryssarklubben!

Prova på att bli medlem nu!

Teckna dig för ett prova-på-medlemskap i Svenska Kryssarklubben utan kostnad fram till och med 31 maj 2021. Medlemskapet gäller över hela sommaren till och med 31 augusti 2021. 

Genom medlemskapet får du: Tillgång till Kryssarklubbens blå bojar, för säker och miljövänlig förtöjning. Tidningen På Kryss, som inspirerar och ger dig kunskap. Tillgång till kurser och utbildningar, som gör dig till en säkrare och bättre båtförare/seglare. … Perfekt för en rolig båtsommar 2021!

Kortfattat från:

Gratis prova-på medlemskap i Svenska Kryssarklubben! – Svenska Sjö

Köpa/ sälja båt?

Tips från försäkringsbolaget Svenska Sjö.

Köpet eller försäljningen av en fritidsbåt är för de allra flesta en stor och ekonomiskt betydelsefull affär. Köparen kanske tar de första kliven in i båtlivet och är osäker på vad som bör granskas och göras inför köpet. Säljaren av båten tycker kanske att beskrivningen av båten i annonsen räcker och att några ytterligare handlingar inte behövs.

Detta kan dock innebära betydande risker för det fall köparen visar sig missnöjd med båten eller att en tvist uppstår mellan parterna av andra orsaker. Du som ska köpa eller sälja en fritidsbåt finner i det följande några viktiga punkter att tänka på inför affären.

mera: Köpa och sälja båt

Klen huvudbrytare skadade motorn

En billig huvudströmbrytare med kontaktproblem förstörde laddregulatorn i en utbordare. Enligt experter på strömförsörjning sitter det alldeles för klen utrustning i våra båtar. Framför allt huvudbrytare som inte klarar motorernas höga startströmmar, eller reducerar bogpropellerns funktion. – Ur Båtliv 3-20

De enklaste huvudbrytarna som klarar max 100 Ampere är inget för en motor eller en större förbrukare.
Fler detaljer:
Klen huvudbrytare skadade motorn

Fler båtstölder trots Corona 2020

Fler båtstölder trots Corona – båtliv 2021-01-29

Antalet båtstölder ökade med 13 procent under 2020 jämfört med 2019. [Samtidigt har] att antalet båtmotorstölder har minskat med 24 procent under 2020. 

Om du funderar på att köpa en spårsändare ska du kontrollera att den är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen och ditt försäkringsbolag. En godkänd spårsändare kan ge försäkringsfördelar som i extrema fall faktiskt visat sig betala hela spårsändarens kostnad.