Köpa/ sälja båt?

Tips från försäkringsbolaget Svenska Sjö.

Köpet eller försäljningen av en fritidsbåt är för de allra flesta en stor och ekonomiskt betydelsefull affär. Köparen kanske tar de första kliven in i båtlivet och är osäker på vad som bör granskas och göras inför köpet. Säljaren av båten tycker kanske att beskrivningen av båten i annonsen räcker och att några ytterligare handlingar inte behövs.

Detta kan dock innebära betydande risker för det fall köparen visar sig missnöjd med båten eller att en tvist uppstår mellan parterna av andra orsaker. Du som ska köpa eller sälja en fritidsbåt finner i det följande några viktiga punkter att tänka på inför affären.

mera: Köpa och sälja båt

Kameraövervakning

Under våren 2019 har vi påbörjat det beslutade arbetet med kameraövervakning av hamnen som en komplettering till nattvakterna.

Skärm kommer under året att installeras på prov i vaktlokalen & vara i drift samtidigt som vakterna jobbar.
Övrig tid lagras rörelser i en molntjänst & raderas efter en viss tid.

Vad säger datainspektionen? Se länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/kamerabevakningslagen/

KLUBBTRÄFF den 28:e maj kl. 19.00 Fokus på förtöjning.

Vi diskuterar förtöjning och inspekterar av befintliga förtöjningar.

På detta sätt kombinerar vi nöjet att lära sig hur man bäst förtöjer sin båt i vår utsatta hamn med att informera andra klubbmedlemmar om de behöver förbättra eller förnya sin förtöjning.

Om du efter denna kväll har en gul tapebit på din förtöjning betyder det att något kan förbättras, har du fått en röd tapebit betyder det att det finns allvarlig brist i din förtöjning.

Läs då gärna i våra ordningsregler på fbk-bat.se eller fråga en båtgranne/någon i styrelsen om du inte förstår vad som är fel.

Hoppas du har tid och lust att komma och hjälpa till. Tina/Styrelsen FBK