GDPR Fiskarfjärdens båtklubb

Den 25 maj 2018 träder i kraft den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar hur alla företag & föreningar i Sverige och EU får behandla personuppgifter.

 

Fiskarfjärdens båtklubb behandlar personuppgifter om sina medlemmar i enlighet med dataskyddsförordningen för att främja medlemmarnas intressen i deras utövning av fritidsbåtsverksamhet och i deras egenskap av båtägare. Föreningen behandlar endast de uppgifterna som är nödvändiga för det här ändamålet. Personuppgifter behandlas både elektroniskt och i pappersform.

 

Personuppgifter

Fiskarfjärdens båtklubb behandlar följande uppgifter: för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress, närvaro och frånvaro till arbetsdagar och vaktpass, båttyp och märke, försäkringsbolag, medlemsavgift, hamnavgift, datum och tid för upplåsning av dörrar & in/utlogg från vaktpass..

 

Ändamål

Fiskarfjärdens båtklubb behandlar medlemmars personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med föreningens stadgar och de lagar och regler som styr föreningens verksamhet, samt i säkerhetssyfte.

 

Överlämning av personuppgifter

Uppgifter kan komma att lämnas till externa parter som levererar kommunikation och administrationstjänster, myndigheter och föreningens branschorganisation.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Begäran sker skriftlig per e-post eller post till personuppgiftsansvarig.

 

Rätt att rätta personuppgifter

Du har rätt att rätta upp felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter. Detta sker genom att anmäla korrekta uppgifter till personuppgiftsansvarig.

 

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Fiskarfjärdens Båtklubb

Box 2004

127 02  SKÄRHOLMEN

 

Personuppgiftsombud

Vid nästa styrelsemöte kommer ett personuppgiftsombud utses. Vi återkommer med uppgifter vid senare kommunikation.

 

Samtycke

Vissa uppgifter kräver att föreningen hämtar nytt samtycke från vissa medlemmar eftersom samtycket lämnades informellt. Föreningen kommer att kontakta berörda medlemmar i en separat kommunikation.

 

Styrelsen Fiskarfjärdens båtklubb