Klubben

 

Boats

Fiskarfjärdens Båtklubb är en allmännyttig ideell förening med ändamålet att främja båtsport och båtliv i Skärholmens närområde.

Verksamheten består i att organisera och sköta en båthamn för klubbens medlemmar.

Klubbens medlemmar deltager i hamnens skötsel på gemensamma arbetsdagar, då också naturområdet intill hamnen och klubbhuset städas. Klubben organiserar också sjösättning och torrsättning av medlemmarnas båtar i dotterklubben Sätra Varvs Intresseförening.

Medlemmarnas avgifter används i klubbens löpande verksamhet och någon fondering sker inte annat än för investeringar inom ett par år.

Klubben är helt öppen för allmänheten och ingen inträdesansökande, som accepterat stadgar och ordningsregler, har avvisats. Omsättning av medlemmar är inte så stor men någon längre kötid ha vi inte. Ofta beror det på typ av båt som gör om det finns plats ledig.